Sườn Sốt Cam/Pork Ribs in Orange Sauce

Melbourne vào thu rồi. Trời cũng bắt đầu se lạnh làm người ta cứ muốn trốn ở trong nhà. Hồi nhỏ, hễ trời mưa lành lạnh là trong nhà luôn có câu nói treo cửa miệng như vầy: “Lạnh quá không đi đâu hết, ở nhà trùm mền. ..ăn khoai lang cho sướng”. Khoai đây…